dàn đề 36 số bất bại – 4 loại dàn đề 36 số dễ đánh nuôi khung 3 ngày.

dàn đề 36 số khung 3 ngày

Dàn đề 36 số bất bại là một trong những dàn đề kinh điển của bộ môn lô đề học. Do đánh dàn đề 36 con số nên tỉ lệ trúng là 36% khoảng 1/3 nên thường bạn nuôi khung 3 ngày là hợp lý. Cũng có đôi khi sau 3 ngày chưa về thì bạn đánh thành nuôi khung 5 ngày. Nhưng nếu 5 ngày chưa về thì đừng cam quá, hãy bình tĩnh và chọn một dàn đề khác phù hợp để chơi, trành tình trạng bị say bạc. Đặc biệt cũng bởi vì dễ đánh, tỷ lệ trúng cao nên còn có tên gọi khác như dàn đề 36 số bất bại.

Nhiều người mới mới chơi nên chưa biết dàn đề 36 số gồm những con nào? Dàn đề 36 số đánh như thế nào? Có hiệu quả không? Cách vào tiền dàn đề 36 số như thế nào? Dưới đây thì  website của chúng tôi thống kê cho bạn một số dàn đề 36 số nuôi khung trong 3 đến 5 ngày. Chọn dàn đề nào thì tùy thuộc vào cách kết đề, giấc mơ, ai đó mách nước cho bạn.

Dàn đề 36 số thông thường thì gồm có : Dàn đề 36 số cổ điển,  2 dàn đề chạm,

Dàn đề 36 số đặc biệt thì gồm có: Dàn đề 4 đầu bỏ kép, dàn đề 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 36 số cổ điển

Dàn đề 36 số cổ điển này là dàn đề được rất nhiều người chơi. Được rất nhiều người biết đến cũng bởi vì tính dễ hiểu của nó. Ví dụ dàn đề từ 0 đến 5 : là bao gồm các con số đề được tạo bởi những số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 . Dễ hiểu hơn là khi bạn đánh dàn đề từ 0 đến 5, thì kết quả đề đầu và đít đều là các con số 0, 1, 2, 3, 4, 5 là đã trúng rồi. Tương tự cho những dàn đề còn lại.

Dàn đề từ 0 đến 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Dàn đề từ 1 đến 6

11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36

41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66

Dàn đề từ 2 đến 7

22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47

52, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77

Dàn đề từ 3 đến 8

33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58

63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 86, 87, 88

Dàn đề từ 4 đến 9

44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69

74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm

Dàn đề 36 số – 2 dàn đề chạm là 1 giản đề đơn giản. Nó bao gồm 2 dàn đề chạm kết hợp lại để tạo thành 1 dàn đề 36 con số. Cách đánh này cũng rất được mọi người sử dụng. Ví dụ như tôi mơ con 01, Thì ngoài đánh bạch thủ con 01 thì sẽ đánh thêm dàn chạm 0 – 1 nữa để tăng tỷ lệ trúng hơn ( tỷ lệ trúng 36% là khoảng 1/3 ). Bên dưới là ví dụ 1 số dàn đề tiêu biểu, bạn có thể kết hợp các dàn chạm khác nhau để tạo thành dàn đề 36 số của mình.

Dàn chạm 0 – 1

00, 10, 01, 20, 02, 30, 03, 40, 04, 50, 05, 60, 06, 70, 07, 80, 08, 90

09, 11, 21, 12, 31, 13, 41, 14, 51, 15, 61, 16, 71, 17, 81, 18, 91, 19

Dàn chạm 2 – 3

02, 20, 12, 21, 22, 32, 23, 42, 24, 52, 25, 62, 26, 72, 27, 82, 28, 92

29, 03, 30, 13, 31, 33, 43, 34, 53, 35, 63, 36, 73, 37, 83, 38, 93, 39

Dàn chạm 4 – 5

04, 40, 14, 41, 24, 42, 34, 43, 44, 54, 45, 64, 46, 74, 47, 84, 48, 94

49, 05, 50, 15, 51, 25, 52, 35, 53, 55, 65, 56, 75, 57, 85, 58, 95, 59

Dàn chạm 6 – 7

06, 60, 16, 61, 26, 62, 36, 63, 46, 64, 56, 65, 66, 76, 67, 86, 68, 96

69, 07, 70, 17, 71, 27, 72, 37, 73, 47, 74, 57, 75, 77, 87, 78, 97, 79

Dàn chạm 8 – 9

08, 80, 18, 81, 28, 82, 38, 83, 48, 84, 58, 85, 68, 86, 78, 87, 88, 98

89, 09, 90, 19, 91, 29, 92, 39, 93, 49, 94, 59, 95, 69, 96, 79, 97, 99

Dàn đề 36 số – 4 đầu bỏ kép

Dàn đề 4 đầu bỏ kép là dàn đề đặc biệt. Dàn đề này bao gồm 4 đầu là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số, ta được 1 dàn đề gồm 36 con số ( mọi người hay quan niệm số kép khó về nên bỏ). Với dàn đề này thì chỉ nên nuôi ngắn hạn khung 3 ngày là tối đa. Dàn đề đặc biệt gồm các con số mang nhiều ý nghĩa, đã được nghiên cứu và được mọi người đặt cho các tên gọi:

Đầu 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39

Đầu 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49

50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69

Đầu 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )

60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Đầu 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )

30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98

Dàn đề 36 số – 4 đuôi bỏ kép

Dàn đề 4 đuôi bỏ kép là dàn đề tương tự như 4 đầu bỏ kép. Dàn đề bao gồm 4 đuôi là 40 số, và bỏ các số kép đi là trừ 4 số, ta được 1 dàn đề gồm 36 con số.

Đuôi 0-1-2-3 bỏ kép ( Khởi đầu mãi tài)

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 01, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91

02, 12, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93

Đuôi 3-4-5-6 bỏ kép ( Bạn bè nể sợ )

03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 04, 14, 24, 34, 54, 64, 74, 84, 94

05, 15, 25, 35, 45, 65, 75, 85, 95, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96

Đuôi 6-7-8-9 bỏ kép ( San bằng tất cả )

06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96, 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97

08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

Đuôi 3-6-8-9 bỏ kép ( Tài Lộc Phát Đạt )

03, 13, 23, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 06, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 86, 96

08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 98, 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89

Chúc các bạn tìm được dàn đề phù hợp của mình và có 1 ngày thật nhiều may mắn.

thong ke dàn đề 36 số khung 3 ngày 1

thong ke dàn đề 36 số khung 3 ngày 2

thong ke dàn đề 36 số khung 3 ngày 3

Toàn bộ soi cầu của chúng tôi đều chuẩn và chính xác. Nhiều bạn đã thành công rực rỡ với hệ thống cầu của chúng tôi. Niềm Vui của bạn là hạnh phúc của chúng tôi. Làm gì chúng tôi cũng đặt cái tâm của mình vào đó. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số chúng tôi đưa ra! Tin tưởng chúng tôi sẽ không làm bạn thất vọng! Công việc của bạn rất đơn giản chỉ cần nạp thẻ là bạn sẽ sở hữu ngay những con số đẹp nhất trong ngày. Chúc bạn may mắn và thành công với những con số chuẩn khi mua ở website của chúng tôi nhé!

soi cầu dự đoán miền bắc ăn ngay

dự đoán ăn ngay hôm nay bạch thủ lô 2 nháy mb

dự đoán ăn ngay hôm nay bạch thủ lô mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay song thủ lô mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay bạch thủ lô kép mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay song thủ lô kép mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay bạch thủ đề mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay song thủ đề mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn đề 4 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn đề 6 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn đề 8 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn đề 10 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô 4 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô 6 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô 8 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô xiên 2 mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô xiên 3 mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô xiên 4 mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay 3 càng mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn 3 càng 2 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay dàn lô 10 số mb

★ dự đoán ăn ngay hôm nay đề đầu đuôi mb

soi cầu giờ vàng miền nam ăn ngay

★ dự đoán ăn ngay hôm nay xỉu chủ mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay giải đặc biệt mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay giải 8 mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay bao lô mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay cặp xỉu chủ mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay song thủ lô mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay đầu đuôi giải 8 mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay đầu đuôi đặc biệt mn

★ dự đoán ăn ngay hôm nay lô 3 số mn

soi cầu độc thủ miền trung siêu chuẩn

dự đoán ăn ngay hôm nay xỉu chủ mt

dự đoán ăn ngay hôm nay giải đặc biệt mt

dự đoán ăn ngay hôm nay giải 8 mt

dự đoán ăn ngay hôm nay bao lô mt

dự đoán ăn ngay hôm nay cặp xỉu chủ mt

dự đoán ăn ngay hôm nay song thủ lô mt

dự đoán ăn ngay hôm nay đầu đuôi giải 8 mt

dự đoán ăn ngay hôm nay đầu đuôi đặc biệt mt

dự đoán ăn ngay hôm nay lô 3 số mt

Trả lời

Menu